Inloggning


Om du inte får någon epost, kontrollera om den hamnat bland din skräppost

GDPR

GDPR

Här följer information om vår policy gällande den nya dataskyddsförordningen GDPR - Gerneral Data Protection Regulation som börjar gälla den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen - PUL. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss. I den nya integritetspolicyn kan du läsa allt om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med köp av våra produkter.

Dataskyddspolicy

Vi på Ram & Vackra ting är ansvariga för att behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss vid registrering och köp

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller besök på vår webbplats. Vi värnar självklart om din integritet och säkerhet och samlar därför inte in fler uppgifter än vad vi behöver.

Vad menas med personuppgifter ?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till den enskild person.

De personuppgifter vi samlar in om dig i egenskap av kund som genomför köp är: Namn, adress, telefonnummer och epost adress. Vi samlar inte in personnummer.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support Lämna relevant information per e-post samt telefon. Följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter.

Dina personuppgifter sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullfölja de ändamål som de en gång samlades in för. Vi lagrar kundens uppgifter vid köp i 7 år för att fullfölja reklamationsrätten samt Skattemyndighetens krav på 7 års lagring av bokföringen.

Informationssäkerhet

Vi hanterar alltid kunds uppgifter på ett tillförlitligt sätt och säljer inte kunds uppgifter vidare till 3:dje prt.

Frakt

För att kunna leverera kundens beställningar så delar vi viss information med vårt bokningssystem för frakt samt vår fraktleverantör. De uppgifter som delas är för- och efternamn, adress , mobilnummer samt e-postadress. Vi använder oss av Fraktjakt AB för att boka transporter samt av Schenker och DHL som utför transporterna. Vi använder oss av Post Nords bokningssytem för att boka transposter som utförs av Post Nord.

Rätten att bli glömd

Du har när som helst rätt att att raderas ur vårt system (med viss begränsning, som tex bokföringslagen)

Användning av cookies

Vi använder cookies enbart för att hantera din varukorg. Om du stänger av cookies kommer således inte varukorgen att fungera.

Hur skyddar vi kunduppgifter?

All hantering av personuppgifter kräver inloggning. Därför har obehöriga inte tillgång till dessa uppgifter.

Vårt ansvar, din rättighet

Vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På kunds begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Kund har rätt att begära ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och kan när som helst kontakta oss för att få kunds uppgifter ändrade.

Förändringar

Vi uppdaterar denna policy om våra förutsättningar förändras. Den senaste versonen finns på vår hemsida.

Kontaktinformation

Ta kontakt med oss om du har frågor gällande denna Integretetspolicy Ta del av lagrad information Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig.

Swish Logo Payson Logo

Copyright © Ram och Vackra ting 2014

Version: 2.0.0
(Sat Apr 27 2024 20:12:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time))